martes, 21 de febrero de 2012

COMUNICAT DEL CONSELL D'ESTUDIANTS DE L'UNED ALZIRA-VALENCIA

Comunicat de suport als alumnes detinguts i a la pròpia protesta que estan duent a terme els alumnes de l'Institut Lluís Vives a València, i que ha derivat en una repressió totalment desproporcionada per part de la Delegació del Govern mitjançant la policia . Davant els fets esdevinguts com a conseqüència de les protestes dels estudiants de l'Institut Lluís Vives, derivades del lamentable estat del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, el Consell d'Estudiants de la UNED Alzira-València, manifesta la seua total adhesió a les protestes i la seua solidaritat tant amb els alumnes detinguts com amb aquells que han patit una brutal i desproporcionada actuació per part de la Policia, a instàncies de la Delegació de Govern.
Sol·licitem la llibertat immediata i incondicional dels detinguts i un comunicat exprés de disculpes per part de la Delegada del Govern, davant aquest gravíssim fet, amb objectiu de reparar els danys morals i físics patits pels estudiants, que pacífica i legítimament, exigeixen allò que els garanteix la Constitució, un sistema educatiu de qualitat. Aprofitem també per a recolzar a Direcció del centre del citat institut, que ha interposat denúncies contra l'actuació policial i que ha defensat de forma admirable els interessos dels seus alumnes, com hauria de ser en tots els centres d'ensenyament públics del País Valencià. Atentament, El Consell d'Estudiants del centre Alzira-València de la Universitat Nacional d'Educació a Distància .

viernes, 3 de febrero de 2012

Que los examenes no os salgan asi

Los caramelos de aprobar de la UNED de Calatayud


Qué van a preferir los alumnos de la UNED que se examinan en el Centro Asociado de la UNED de Calatayud ¿Caramelos de aprobar o caramelos del amor? Un muy interesante experimento. Pero como todos los buenos estudiantes de psicología sabemos, la muestra no es suficiente. Propongo que el experimento de los caramelos para aprobar y los caramelos del amor se replique en todos los Centros Asociados de la UNED para averiguar si las conclusiones del experimento son científicamente correctas.

Exámenes en la UNED


Procedimiento regular de entrega de cuestionarios y recogida de exámenes en las Pruebas Presenciales organizadas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (exceptuados los centros del extranjero y algunos de la ciudad de Madrid dónde se está implantando actualmente)